Over Sieger Kooij

Scheikundeleraar Sieger Kooij is een zeer ervaren docent scheikunde, die al meer dan 30 jaar les geeft aan de bovenbouw van de HAVO en het VWO. In 2012 verwierf hij landelijke bekendheid door zijn scheikundelessen in korte filmpjes gratis op youtube te zetten. Zijn manier van uitleggen bleek de leerlingen zeer aan te spreken. Momenteel worden de ruim tweehonderd filmpjes door scholieren in het gehele land massaal bekeken. Naast het lesgeven op een lyceum in Amsterdam biedt hij ook ondersteuning op de TU Delft aan chemie en natuurkunde docenten.

Door zijn passie voor het lesgeven en zijn jarenlange ervaring in de eindexamenklassen weet hij als geen ander waar de moeilijkheden in het vak liggen en wat de scholieren nodig hebben om goede resultaten te behalen.

Met deze online eindexamentraining zal hij aan de hand van eindexamenvragen technieken aanleren om deze opgaven op een zo efficient mogelijke manier aan te pakken en op te lossen. Met zijn duidelijke en heldere manier van uitleggen geeft hij de leerlingen ook tips om zich te verbeteren.

Het resultaat is dat de leerlingen optimaal voorbereid zijn en met meer zelfvertrouwen het examen in gaan. Kortom een training voor iedereen die zijn of haar eindexamencijfer wil verbeteren. De reacties van leerlingen op zijn uitleg zijn unaniem enthousiast en positief.