Chemie - 4 VWO

Selecteer het hoofdstuk en de paragraaf om de video’s over dit onderwerp te zien.

Hoofdstukken

 • Hoofdstuk 1 Basis scheikunde Aantal video's
 • Hoofdstuk 2 De aarde: onze hofleverancier Aantal video's
  • 2.1 De aarde 0
  • 2.2 Atomen 0
  • 2.3 Aardolie of aardgas 0
  • 2.4 Covalente binding 0
  • 2.5 Periodiek systeem 0
  • 2.6 Metalen 0
 • Hoofdstuk 3 de atmosfeer Aantal video's
  • 3.1 Samenstelling van de atmosfeer 0
  • 3.2 Koolwaterstoffen 0
  • 3.3 Onverzadigde en en cyclische koolwaterstoffen 0
  • 3.4 Menselijke activiteiten in de atmosfeer 0
  • 3.5 Duurzame energie en alternatieve brandstoffen 0
 • Hoofdstuk 4 Chemisch rekenen Aantal video's
  • 4.1 Rekenen met meetwaarden 0
  • 4.2 Atoommassa, ionmassa, molecuulmassa 0
  • 4.3 Chemische hoeveelheid 0
  • 4.4 Rekenen aan reacties 0
 • Hoofdstuk 5 Zouten in de bodem Aantal video's
  • 5.1 ionen in de bodem 0
  • 5.2 Oplosbaarheid van zouten 0
  • 5.3 Aantonen van ionen 0
  • 5.4 Kunstmest 0
  • 5.5 Bodemverontreiniging 0
 • Hoofdstuk 6 Schoonmaken Aantal video's
  • 6.1 Vuil verwijderen 0
  • 6.2 Polaire atoombinding en dipoolmoleculen 0
  • 6.3 Kristalwater 0
  • 6.4 Olie en vet in water 0
  • 6.5 De werking van zeep 0
  • 6.6 Chemisch reinigen 0
 • Hoofdstuk 7 Scheikunde demonstreren Aantal video's
  • 7.1 Demonstreren 0
  • 7.2 Exotherm en endotherm 0
  • 7.3 Energie-berekeningen bij reacties 0
  • 7.4 Reactiesnelheid 0
  • 7.5 Klokreacties 0
 • Hoofdstuk 8 Evenwichten Aantal video's
  • 8.1 Chemische industrie 0
  • 8.2 Ammoniumnitraat in het groot 0
  • 8.3 Wat beinvloedt het rendement 0
  • 8.4 Hoe verhoog je het rendement 0
  • 8.5 Beter met groene chemie 0